Sử dụng GOnJOY Chatbot như thế nào?

BƯỚC 1:

Vào Facebook Messenger;
tìm kiếm "GOnJOY"

BƯỚC 2:

Nhấn nút “Bắt Đầu"

BƯỚC 3:

Khám phá nút tính năng và
trò chuyện về hàng ngàn
chủ đề ẩm thực