Giúp cho cuộc sống của mọi người và chính mình trở nên thuận tiện, dễ dàng và tốt đẹp hơn.

GOnJOY mong muốn xây dựng một trợ lý ảo có khả năng cá nhân hoá cao, dễ dàng chia sẻ, hỗ trợ người dùng trong ăn uống và giải trí sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, big data

Đưa ra các khuyến cáo thông minh, hướng người dùng tới một lối sống lành mạnh và vui vẻ.

Thu thập trải nghiệm người dùng theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp định vị lại 5P (Product, Price, Person, Promotion, Place), và tạo được 5E (Entice, Enter, Engage, Exit, Expand) cho khách hàng.