3 Quy tắc cơ bản của chương trình khách hàng thân thiết

Khách hàng thân thiết có thể được xem như “hòm châu báu” mang đến 80% doanh thu trong kinh doanh dịch vụ ăn uống. Lòng trung thành của họ được tạo nên từ sự “gắn kết” giữa khách hàng với […]