Làm thế nào để xây dựng hệ thống quản lý khách hàng tốt nhất?

Bạn có biết? Chi phí để thu hút khách hàng mới cao hơn nhiều lần so với chi phí giữ khách hàng. Trong khi đó 80% doanh thu đến từ 20% khách hàng thân thiết. Chính vì vậy, đừng bao […]